DRŽAVNO TEKMOVANJE IN TEKMOVANJE FLL EKIP REGIJE ADRIA

Najboljših 24 lego ekip, med njimi tudi naša, iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije se je udeležilo dražavnega tekmovanja lego ekip in tekmovanja lego ekip za regijo ADRIA. Člani naše lego ekipe bodo dobili srebrna priznanja. Bravo.