Mreža gozdnih vrtcev in šol

Gozdna pedagogika je oblika poučevanja in vzgajanja za celosten razvoj posameznika. Temelji na vrednotah, ki pozitivno vplivajo na posameznikov odnos do sebe, sočloveka in tudi do okolja, v katerem živi. Nekateri učitelji vključujejo elemente omenjene pedagogike v pouk v obliki različnih dejavnosti v naravnem okolju, saj tovrstne dejavnosti prinašajo številne pozitivne učinke. Otroci se lažje umirijo, so bolj sproščeni in ustvarjalni. Narava vabi k telesni aktivnosti, kar vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti, to pa posledično na razvoj učnih sposobnosti. Otroci se preko dejavnosti krepijo tudi na socialnem področju.