PIROTEHNIKA – OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE

Do prazničnih dni nas loči še nekaj ni, v šoli in okrog nje pa že zaznavamo uporabo pirotehničnih sredstev. Vsako leto opažamo, da nekateri učenci v mesecu decembru v šolo prinašajo različna sredstva (petarde, rakete, ipd.), kjer si jih izmenjujejo ali jih celo preprodajajo. Kot veste, so lahko pirotehnična sredstva izjemno nevarna, saj je bilo v preteklih letih v Sloveniji med šolsko mladino kar nekaj zelo resnih poškodb. Prinašanje oziroma uporaba pirotehničnih in drugih škodljivih sredstev v šoli, okrog nje, na šolskih ekskurzijah, športnih dnevih in prireditvah je težja kršitev Pravil šolskega reda OŠ Preska, starši pa nosite vso odgovornost za posledice v primeru uporabe. Zakonodaja otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti namreč prepoveduje uporabo takšnih sredstev brez nadzora staršev. V času od 26. 12. do 2. 1 je kazniva tudi njihova uporaba, ki pomeni kršenje miru in ogrožanja življenj; takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Predlagamo vam, da v se o tem pogovorite s svojimi otroki.

Bodi zvezda – ne meči petard!

Primož Jurman, univ. dipl. soc.
Ravnatelj