Ukrepi za zajezitev korona virusa

Spoštovani starši, 

Na šolo smo prejeli več vsebinsko enakih oziroma povezanih sporočil glede nestrinjanja nekaterih staršev z ukrepi za zajezitev korona virusa, zato podajam celosten odgovor. 

Vlada RS je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) učencem, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali v šoli, prepovedala zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pred izvedbo samotestiranja smo pridobili soglasja oziroma nesoglasja nekaterih staršev. Tisti starši,  ki ste izrazili nesoglasje (oziroma soglasja na šoli nimamo), obveščamo, da se vaš otrok do nadaljnjega izobražuje na daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih šole. Če bodo ti učenci kljub veljavnemu Odloku prišli v šolo, jim bomo sicer zagotovili začasno varno okolje/prostor, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, hkrati pa vas bomo pozvali, da nemudoma pridete po svoje otroke. Obvestili bomo tudi pristojni Center za socialno delo. Prepoved zbiranja učencev, ki se ne samotestirajo torej izhaja iz veljavnega Odloka, ki ga je sprejela Vlada, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Dokler Ustavno sodišče določenih predpisov ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo in jih je potrebno upoštevati. Nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije.

Ustavno sodišče je z Odločbo št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 167/21) ugotovilo neskladnost 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.152/20) z Ustavo RS. Ta člen, ki določa, da ministrica s sklepom odloči o izobraževanju na daljavo, se v skladu s citirano ustavno odločbo uporablja, dokler Državni zbor ne odpravi neskladnosti z Ustavo. To torej pomeni, da Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) velja in je zadostna pravna podlaga za napotitev učencev na izobraževanje na daljavo. 

Prilagam sklep ministrice za izobraževanje, šport in znanost o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo ter Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

Na šoli se zavedamo, da ste nekatere družine zaradi navedenih ukrepov v precejšnji stiski, vendarle pa smo v prvi vrsti dolžni varovati zdravje vseh učencev, zaposlenih in njihovih družin. Nošenje zaščitne maske in samotestiranje (tako za zaposlene kot tudi za učence) sta osnovna pogoja, da lahko nadaljujemo izobraževanje v prostorih šole.

S takšnim načinom dela bomo v skladu z navodili pristojnih institucij zato nadaljevali do nadaljnjega oz. do preklica. 

Lep pozdrav,
Primož Jurman, ravnatelj