Spremembe protokolov testiranj

Spoštovani starši,

V skladu z Odlokom  o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, veljajo od 1.11.2021 tudi na OŠ Preska s podružnicama naslednje spremembe:

  1. Delavci izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
  2. Prostovoljno izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje izvajajo vsi učenci od 1. do 9. razreda.
  3. Učenci izvedejo testiranje v domačem okolju dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah. 
  4. Testiranje s testi za samotestiranje v domačem okolju izvedejo učenci za udeležbo v športnih programih, športno-rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.
  5. Učenci so upravičeni do 10 testov za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo oziroma njegovi starši v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
  6. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani zdravnik (ali dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje , oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši. Učenec počaka doma v samoizolaciji in mora dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
  7. Ni več izjeme glede uporabe maske, za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC in so v stiku le z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Vsi v takšni skupini po novem nosijo zaščitne maske.

Primož Jurman, ravnatelj