Vozni redi od 24. 9. 2021

Obveščamo, da od 24. 9. dalje velja malenkost spremenjen vozni red, ki je dostopen na povezavi.

Bistvene spremembe so naslednje:

  1. Ukinitev prevozov iz POŠ Sora za Trnovec KS, ob sredah in petkih, ob 14:35 uri
  2. Dodatna vožnja iz OŠ Preska za Golo Brdo 10, samo ob petkih ob 14:34 uri iz OŠ Preska
  3. Sprememba postajališča iz Seničica 17, na Seničica 22
  4. Sprememba ure odhoda iz Žlebe 1 za OŠ Preska iz 7:30 ure na 7:25 uro
  5. Združitev linij za Žlebe in Studenčice