1. 9. 2021 – PRVI ŠOLSKI DAN POŠ TOPOL

V sredo, 01.09.2021, se vsi učenci, od 2. do 9. razreda, zberete na šolskem dvorišču

ob 8:15. Prvi dve šolski uri boste imeli razredne ure, po malici pa pouk (po urniku in navodilih razrednika).

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 10.15. Pouk bo potekal po urniku.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelek podaljšanega bivanja

(od 1. do 5. razreda).

Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike, ki ste jih naročili preko učbeniškega sklada.

V SREDO, 01.09.2021, bo šolski avtobus  vozil po naslednjem voznem redu:

                                           – iz Sore (šolski prevoz)              ob 7.35 uri

Povratek:                           – s Topola do Sore                       ob 14.15 uri

V Medvodah, 24.08.2021                                            Ravnatelj: Primož  Jurman, univ.dipl.soc.