UČNA GRADIVA IN UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 (POŠ Sora)

Spodaj najdete povezavo do seznama učnih gradiv in potrebščin za naslednje šolsko leto.

Učna gradiva POŠ Sora 2021/22

Učenci dobijo učbenike za novo šolsko leto 2021/22 (brez predhodnega naročila), v avgustu. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo. Če učbenika ne vrnejo ali pa je poškodovan, poravnajo odškodnino za nakup novega.

Učenci POŠ Sora dobijo učbenike 1. septembra v šoli v Sori.

    Janja Nartnik, knjižničarka