UČNA GRADIVA IN UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 (OŠ Preska)

Spodaj najdete povezavo do seznama učnih gradiv in potrebščin za naslednje šolsko leto.

Učna gradiva OŠ Preska 2021/22

Učenci dobijo učbenike za novo šolsko leto 2021/22 (brez predhodnega naročila), v avgustu. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo. Če učbenika ne vrnejo ali pa je poškodovan, poravnajo odškodnino za nakup novega.

Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda OŠ Preska dobijo učbenike 1. septembra v šoli.
Učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ Preska dobijo učbenike avgusta v šolski knjižnici:

  • V petek, 27. avgusta,           od 9.00 – 12.00
  • V ponedeljek, 30. avgusta, od 9.00 – 12.00
  • V torek, 31. avgusta,            od 9.00 – 12.00

    Janja Nartnik, knjižničarka