USPEŠNA ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

OŠ Preska in POŠ Sora sta uspešno zaključili zbiralno akcijo odpadnega papirja. POŠ Sora je zbrala 2,630 t (izkupiček je328,75 EUR). OŠ Preska je zbrala 29,600 t (izkupiček je 3700 EUR). Bravo. Hvala za sodelovanje.