PONEDELJEK, 15. 2. 2021 – POŠ SORA

Spoštovani starši,

V ponedeljek, 15. februarja 2021, se vrata šole po večmesečnem zaprtju zaradi epidemije koronavirusa ponovno odprejo.

S poukom začenjajo tudi učenci četrtega in petega razreda. Zavedamo se, da po daljši odsotnosti vstop v šole za učence pomeni znatno spremembo, zato bo prvi teden potekal predvsem v duhu prilagajanja na nove okoliščine, ki so drugačne od tistih, ki smo jih bili vajeni pred zaprtjem šole. Tako kot v drugih segmentih javnega življenja bo tudi organizacija dela na šoli do nadaljnjega tesno povezana z upoštevanjem zdravstvenih in higienskih standardov NIJZ ter pristojnega ministrstva.

Učenci prvega, drugega in tretjega razreda vstopajo v šolo skozi vhod pri telovadnici, kjer jih bo počakala učiteljica, ki je tisti dan dežurna v JV. Učenci četrtega in petega razreda pa vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

Učenci 4. razreda bodo imeli garderobo v stari računalniški učilnici, učenci 5. razreda pa v glavni šolski garderobi.

Če boste v šolo svojega otroka spremljali vi ali kdo od spremljevalcev, vas vljudno prosimo, da počakate pred vhodom v šolsko zgradbo. Učence bodo prevzele in v razred usmerile razredničarke.

Pouk posameznega oddelka bo ves čas potekal v matični učilnici. Jutranje varstvo bo za vse učence v jedilnici, zato so maske obvezne. Podaljšano bivanje bo za učence od 1. do 3. razreda potekalo kot do sedaj (v mehurčku). Učenci 4. in 5. razreda pa bodo združeni v en oddelek, zato bodo za njih maske obvezne.

V jutranje varstvo naj prihajajo le učenci, ki to res nujno potrebujejo, prav tako pa to velja za podaljšano bivanje. Učenci četrtega in petega razreda naj, če je le možno odidejo domov takoj po pouku ali kosilu, v podaljšanem bivanju pa naj ostajajo le učenci, ki to res nujno potrebujejo.

Učenci v razredu ne bodo nosili zaščitnih mask, izjema so seveda učenci 4. in 5. razredov, ki bodo v OPB,  medtem ko so na hodnikih obvezne za vse učence. Po končanem pouku učenci odidejo domov, na kosilo ali pa ostanejo v podaljšanem bivanju. Starši oziroma spremljevalci, ki boste prihajali po otroka, počakate pred vhodom, ki je namenjen posameznemu razredu. Na šolsko telefonsko številko (070 177 114) sporočite ime in oddelek otroka; učiteljica, ki je v OPB pa ga bo pospremila do vrat. Učenci vozači morajo na šolskem avtobusu obvezno nositi zaščitne maske.

Za vse učence bo organizirana šolska malica, kosilo in popoldansko malico pa bomo pripravljali v skladu z dosedanjimi prijavami. Če kosila ali popoldanske malice ne potrebujete, morate odjavo urediti na portalu Lo.Polis.

Šolski avtobusi bodo vozili po urniku, ki bo do nedelje objavljen na spletni strani šole. V avtobusu je nošenje mask obvezno za vse učence. V času dela od doma se je zamenjal prevoznik, ki opravlja prevoze otrok v šolo in domov. Novi prevoznik je Nomago.

Zavedamo se, da bodo novi protokoli na otroke vsekakor vplivali, zato vas prosimo, da se v krogu družine z njimi pogovorite. Z razvojnega vidika je seveda nadvse pomembno, da otroci po skoraj štirih mesecih ponovno stopijo v socialno interakcijo s sošolci in učitelji. Delavci šole jim bomo pri tem stali ob strani.

 

Vodstvo šole