OBVESTILO OB PONOVNEM ZAČETKU POUKA V ŠOLI – ZA UČENCE OŠ PRESKA

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 15. februarja 2021, se vrata šole po večmesečnem zaprtju zaradi epidemije koronavirusa ponovno odprejo za vse učence.

Zavedamo se, da po daljši odsotnosti vstop v šole za učence pomeni znatno spremembo, zato bo prvi teden potekal predvsem v duhu prilagajanja na nove okoliščine, drugačne od tistih, ki smo jih bili vajeni pred zaprtjem šole. Organizacija dela na šoli bo, tako kot v drugih segmentih javnega življenja, do nadaljnjega tesno povezana z upoštevanjem zdravstvenih in higienskih standardov NIJZ ter pristojnega ministrstva. Učenci bodo ves čas pouka v svojem matičnem oddelku, kar velja tudi za oddelke jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Učenci, ki prihajajo v jutranje varstvo (prva triada), vstopajo v šolo skozi glavni vhod šole, kjer jih bo pričakal dežurni učitelj. Učenci, ki prihajajo k rednemu pouku (velja za centralno šolo v Preski), pa vstopajo v šolo na treh vstopnih točkah: učenci prve triade skozi vhod stare šolske stavbe, učenci predmetne stopnje pri glavnem vhodu, učenci četrtega in petega razreda pa skozi vhod pri telovadnici. Če boste v šolo svojega otroka spremljali vi ali kdo od spremljevalcev, vas vljudno prosimo, da počakate pred vhodom v šolsko zgradbo. Učence bodo prevzeli in v razred usmerili dežurni delavci šole. Želimo si, da čim več učencev prihaja v šolo peš ali s kolesom. Poleg tega vse skupaj prosimo, da se učenci po končanem pouku ne zadržujejo v šoli ali v njeni okolici.

Pouk posameznega oddelka bo torej ves čas potekal v matični učilnici po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole. Učenci v razredu ne bodo nosili zaščitnih mask, medtem ko so na hodnikih obvezne za vse učence. Izjema so  izbirni predmeti, kjer je nošenje mask obvezno tudi v razredih.

Po končanem pouku učenci odidejo domov, na kosilo ali pa ostanejo v podaljšanem bivanju (v matični učilnici). Starši oziroma spremljevalci, ki boste prihajali po otroka, počakate pred glavnim vhodom šole, kjer bo čakal dežurni delavec. Sporočili mu boste ime in oddelek otroka, nato pa vam ga bo dežurni pripeljal. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje za učence prve triade bo ves čas potekalo v matični učilnici. Starše učencev četrtega in petega razreda prosimo, da njihovi otroci ostanejo v podaljšanem bivanju le, če je to res nujno.

Za vse učence bo organizirana šolska malica, kosilo in popoldansko malico pa bomo pripravljali v skladu z dosedanjimi prijavami. Če kosila ali popoldanske malice ne potrebujete, morate odjavo urediti na portalu Lo.Polis. Zajtrk bo odjavljen s strani šole.

Šolski avtobusi bodo vozili po urniku, ki bo do nedelje objavljen na spletni strani šole. V avtobusu je nošenje mask obvezno za vse učence. V času dela od doma se je zamenjal prevoznik, ki opravlja prevoze otrok v šolo in domov. Novi prevoznik je Nomago.

Zavedamo se, da bodo novi protokoli na otroke vsekakor vplivali, zato vas prosimo, da se v krogu družine z njimi pogovorite. Z razvojnega vidika je seveda nadvse pomembno, da otroci po skoraj štirih mesecih ponovno stopijo v socialno interakcijo s sošolci in učitelji. Delavci šole jim bomo pri tem stali ob strani.

Vodstvo šole