OBVESTILO – TOREK, 26. 1. 2021 – POŠ SORA

Spoštovani starši,

v torek, 26. januarja 2021, se vrata šole po večmesečnem zaprtju zaradi epidemije koronavirusa ponovno odprejo.

S poukom začenjajo učenci od prvega do tretjega razreda. Zavedamo se, da po daljši odsotnosti vstop v šole za najmlajše učence pomeni znatno spremembo, zato bo prvi teden potekal predvsem v duhu prilagajanja na nove okoliščine, ki so drugačne od tistih, ki smo jih bili vajeni pred zaprtjem šole. Tako kot v drugih segmentih javnega življenja bo tudi organizacija dela na šoli do nadaljnjega tesno povezana z upoštevanjem zdravstvenih in higienskih standardov NIJZ ter pristojnega ministrstva. Učenci bodo ves čas pouka v svojem matičnem oddelku, kar velja tudi za oddelke jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Prav zaradi tega prosimo vse starše, če je to le mogoče, da svoje otroke pripeljete v šolo 10 minut pred začetkom pouka, v podaljšanem bivanju pa naj ostajajo le učenci, ki to res nujno potrebujejo.

Učenci, ki prihajajo v jutranje varstvo, vstopajo v šolo skozi vhod pri telovadnici, kjer jih bo počakala učiteljica, ki je tisti dan dežurna v JV. Učenci, ki prihajajo k rednemu pouku pa vstopajo v šolo na dveh vstopnih točkah: učenci prvega in drugega razreda skozi vhod pri telovadnici, učenci tretjega razreda pa skozi glavni vhod.

Učenci prvega razreda imajo bodo imeli garderobo v garderobi za šport, učenci drugega razreda v učilnici 4. razreda, učenci tretjega razreda pa v glavni šolski garderobi.

Če boste v šolo svojega otroka spremljali vi ali kdo od spremljevalcev, vas vljudno prosimo, da počakate pred vhodom v šolsko zgradbo. Učence bodo prevzele in v razred usmerile razredničarke.

Pouk posameznega oddelka bo torej ves čas potekal v matični učilnici,  enako velja za jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Učenci v razredu ne bodo nosili zaščitnih mask, medtem ko so na hodnikih obvezne za vse učence. Po končanem pouku učenci odidejo domov, na kosilo ali pa ostanejo v podaljšanem bivanju (v matični učilnici). Starši oziroma spremljevalci, ki boste prihajali po otroka, počakate pred vhodom, ki je namenjen posameznemu razredu. Na šolsko telefonsko številko (070 177 114) sporočite ime in oddelek otroka; učiteljica, ki je v OPB pa ga bo pospremila do vrat. Učenci vozači morajo na šolskem avtobusu obvezno nositi zaščitne maske.

Za vse učence 1. triade bo organizirana šolska malica, kosilo in popoldansko malico pa bomo pripravljali v skladu z dosedanjimi prijavami. Če kosila ali popoldanske malice ne potrebujete, morate odjavo urediti na portalu Lo.Polis.

V prvem tednu pouka vas vljudno prosimo, da učence v šolo pospremite starši. Linije  šolskih avtobusov bomo uvedli na relacijah, kjer bo to potrebno. Urnik voženj bo prilagojen in ga bomo sporočili naknadno.

Zavedamo se, da bodo novi protokoli na otroke vsekakor vplivali, zato vas prosimo, da se v krogu družine z njimi pogovorite. Z razvojnega vidika je seveda nadvse pomembno, da otroci po treh mesecih ponovno stopijo v socialno interakcijo s sošolci in učitelji. Delavci šole jim bomo pri tem stali ob strani.

 

Vodstvo šole