POZIV PROSTOVOLJCEM ZA POMOČ UČENCEM PRI DELU NA DALJAVO

Pozdravljeni, učenci, starši in ostali obiskovalci naše spletne strani!
Sodelovanje učencev OŠ Preska s prostovoljci, ki poteka že od začetka šolanja na daljavo, je zelo uspešno. Starši in učitelji poročajo, da njihova podpora zelo pozitivno deluje na učence, učenci sami pa se srečanj s prostovoljci zelo veselijo.
V naši ekipi je trenutno 16 prostovoljcev, ki pomagajo 25 učencem naše šole.
Ker želimo na področju pomoči učencem zgraditi še trdnejšo verigo sodelovanja, vabimo vse tiste, ki bi želeli postati člani naše ekipe, da se nam pridružite.
Zelo vas bomo veseli!

Preberite sporočilo našega ravnatelja g. Primoža Jurmana:

Spoštovani,

zopet so pred nami izzvi, ki jih prinaša ponovna uvedba šole na daljavo. Ker se je pri spomladanskem zaprtju šol izkazalo, da so najbolj ranljivi učenci potrebovali veliko pomoči pri usvajanju šolskih znanj in tudi dodatne podpore na čustvenem in socialnem področju, želimo na OŠ Preska poskrbeti, da se jim obvladovanje situacije tokrat čim bolj olajša tudi s pomočjo prostovoljcev.

Otroci, ki imajo težave pri učenju na nivoju izvršilnih funkcij (kar pomeni, da sami niso zmožni organizirati svojega časa in dela), nujno potrebujejo pomoč odraslih, da ob njih pridobivajo te izkušnje. Delo na daljavo jih je popolnoma osamilo in jim odvzelo ta del pomoči, šola pa nima dovolj kapacitet, da bi tem otrokom ponudila, kar potrebujejo.

Zato OŠ Preska išče prostovoljce, ki so pripravljeni našim učencem ponuditi pomoč tako, da z učenci vzpostavijo stik in jim nudijo konkretno oporo pri učenju, spremljanju šolskega dela in obvladovanju obveznosti, ki jih prednje postavlja šola.

Vsem prostovoljcem bo ekipa strokovnih delavk Aktiva DSP (Erika Trampuš, Ksenja Kos, Barbara Kavčnik, Ana Tarman, Jana Žerovnik) ves čas v oporo in pomoč.

Za vašo pomoč vam bomo iz srca hvaležni tako šola kot tudi družine in otroci, ki bodo prejeli vašo pomoč.

Delujmo kot odgovorni odrasli in pokažimo, da zmoremo skupaj oblikovati trdno skupnost, ki zmore poskrbeti tudi za najšibkejše in jim v teh težkih trenutkih ponuditi roko v oporo.

Hvala!

Kontaktna oseba: Erika Trampuš (erika.trampus@šola-preska.si)

 

Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Ravnatelj