PRVI ŠOLSKI DAN NA POŠ TOPOL

V torek, 01.09.2020, se vsi učenci, od 2. do 9. razreda, zberete na šolskem dvorišču ob 8:15. Prvi dve šolski uri boste imeli razredne ure, po malici pa pouk (po urniku) in navodilih razrednika.

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 10.15. Pouk bo potekal do 12.40.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelek podaljšanega bivanja (od 1. do 5. razreda).

Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike, ki ste jih naročili preko učbeniškega sklada.

V torek, 01.09.2020, bo šolski avtobus  vozil po naslednjem voznem redu:
– iz Preske (LPP linija)       ob 7. 17 uri – nasproti cvetličarne Zala
– iz Sore (šolski prevoz)     ob 7.35 uri

Povratek:
– iz Topola do Sore                   ob 14.15 uri
– iz Sore v Presko (LPP linija)   ob 14.40 uri

 

V Medvodah, 24.08.2020                                            Ravnatelj: Primož  Jurman, univ. dipl. soc.