OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši in učenci,
ob pripravah na začetek šolskega leta 2020/2021 vam posredujemo nekaj osnovnih pojasnil in navodil:
Šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. septembra 2020. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem in v šoli. Glede na trenutno epidemiološko sliko načrtujemo delo v skladu s t.i. »modelom B«. Ta ne zahteva sistemskih sprememb, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno uporabljajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja vseh udeležencev izobraževanja. Pri tem je pomembno, da že prvi šolski dan zagotovimo varno in zdravo učno okolje. Posebno bi vas radi opozorili, da v šolo od prvega dne naprej prihajajo le zdravi učenci (in zaposleni), ki ne kažejo znakov obolenj. O tem vam posredujemo ločeno obvestilo. V učilnicah, kjer bodo navzoči le učenci enega razreda za učence ne bo potrebna uporaba zaščitnih mask, te pa učenci od 6. do 9. uporabljajo na hodnikih šole.
Seznanitev učencev z (novimi) razredniki bo potekalo po varnostnih protokolih, pri katerem se bomo v čim večji meri izogibali združevanju večjih skupin, posebno pozornost bomo posvetili sprejemu naših bodočih prvošolcev – starši, pričakujete obvestila razredničark, v katerih vas bodo seznanile o podrobnostih in organizaciji prvega šolskega dne.
Na vse ostale starše in učence apeliramo, da v čim večji možni meri uporabljajo trajnostni način prihajanja v šolo: peš ali s kolesi, in tako zmanjšajo možnost okužbe na avtobusih in šolskih kombijih. Tudi način izvajanja prevoza učencev bo sledil priporočilom NIJZ (obvezna uporaba mask za voznika in vse potnike, razkuževanje vozil, prezračevanje…).
Roditeljski sestanki bodo v mesecu septembru potekali v skladu z možnostmi in v skladu z navodili pristojnih na različne načine, tudi na daljavo ali na zunanjih površinah šole. Tudi o tem vas bodo obvestili razredniki.
Vsem skupaj želim uspešen in čim manj stresen začetek novega šolskega leta.

Primož Jurman, ravnatelj OŠ Preska