PREVZEM SPRIČEVAL IN OBVESTILO O OMEJITVAH V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL

Učenci 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, bodo 24. 6. 2020 prejeli spričevala. Tisti, ki bodo ta dan odsotni, lahko spričevala dvignejo v tajništvu šole, in sicer:

– od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020 od 8.00 do 14.00,

– od 24. 8. 2020 od 8.00 do 12.00.

Spričevala bomo izročili učencem ali njihovim staršem, oziroma skrbnikom.

Obveščamo vas tudi, da v petek, 26. 6. 2020, na šoli ne bo uradnih ur.

 

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

Spoštovani starši,

ob koncu šolskega pouka se nekateri od vas želijo zahvaliti učiteljem in drugim delavcem šole s simboličnimi darili. Pri tem pa velja opozoriti, da smo na šoli dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15), zato vas prosimo, da navedeno Uredbo upoštevate. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Vodstvo šole