OBVESTILO OB PONOVNEM POPOLNEM ODPRTJU ŠOLE

Spoštovani starši,

kot ste že seznanjeni, se v naslednjem tednu v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda (v ponedeljek, 1. junija) ter učenci 6., 7. in 8. razreda (v sredo, 3. junija).

Jutranje varstvo bo tako od ponedeljka dalje ponovno organizirano za učence 1. triade na način kot je potekalo do 16. marca. Na šolsko prehrano učence prijavljajte preko aplikacije Lopolis. Organizacija oddelkov podaljšanega bivanja bo prav tako potekala na način in v skladu z ustaljenim urnikom, ki je veljal do 16. marca. Tako kot učenci razredne stopnje, bodo imeli tudi učenci predmetne stopnje pouk v svojih matičnih učilnicah, v okviru svojega oddelka, brez delitev. Šolski avtobusi in avtobusi LPP bodo od ponedeljka vozili po ustaljenem voznem redu. Pri tem ponovno apeliramo na vas, da naj učenci uporabljajo javna prevozna sredstva v čim manjšem obsegu, in naj prihajajo v šolo ter iz nje peš, s kolesi ali jih pripeljite starši. Na avtobusih in šolskih kombijih priporočamo uporabo zaščitnih mask. V šolo naj v skladu z možnostmi učenci prihajajo 10-15 minut pred pričetkom pouka, prav tako naj odhajajo domov takoj po opravljenih aktivnostih in naj se ne zadržujejo v šolskih prostorih. Od ponedeljka dalje učenci vstopajo in izstopajo iz šolske zgradbe samo skozi glavni vhod, v varstvo vozačev pa bo dovoljen vstop samo učencem vozačem. Do nadaljnjega bomo na šoli še vedno izvajali splošne higienske ukrepe in uporabljali zaščitno opremo v skladu s priporočili NIJZ.

Vsem skupaj izrekamo ponovno dobrodošlico na šoli in želimo uspešen zaključek pouka v tem šolskem letu.

Vodstvo šole