OBVESTILO O PRIČETKU POUKA ZA VSE

Spoštovani starši,

V skladu s prejeto okrožnico pristojnega ministrstva, vas obveščamo, da se za učence 4. in 5. razredov v ponedeljek 1. junija ponovno začenja pouk v šolah. Učenci 6., 7., in 8. razredov se vrnejo v šolo v sredo, 3. junija. Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. junija 2020 dalje potekalo v normativno določnih oddelkih tako kot je bilo to pred razglasitvijo pandemije. Ob tem pa bo potrebno še naprej izvajati splošne higienske ukrepe. Navodila za te ukrepe za spremenjeno situacijo na šoli še pričakujemo. O tem in s podrobnejšimi organizacijskimi navodili vas bomo seznanili jutri, v petek, 29. maja.

Vodstvo šole