TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 7. RAZREDOV OŠ PRESKA IN POŠ TOPOL, PETEK, 29. 05. 2020

V petek, 29. 5. 2020, bomo izvedli tehniški dan za učence 7. razredov z naslovom Ploščine. Učenci bodo v praksi uporabili znanje o ploščinah trikotnikov in štirikotnikov. Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici za matematiko, najkasneje v sredo.

Marija Oblak