NARAVOSLOVNI DAN ZA UČENCE 8. RAZREDOV OŠ PRESKA IN POŠ TOPOL, PETEK, 29. 05. 2020

V petek, 29 .5. 2020, bomo izvedli naravoslovni dan za učence 8. razredov z naslovom Moj dan. Učenci bodo izdelali projektno nalogo. Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici za matematiko.

Uroš Medar