ŠOLSKI AVTOBUS – 18. 5. – 22. 5. 2020

Šolski avtobus bo v prvem tednu pouka vozil po naslednjem voznem redu:

Prihod v šolo:

Golo Brdo hrib in Golo Brdo – 7:35

Žlebe                  – 8:00

Odhod iz šole:

Golo Brdo hrib in Golo Brdo- 13:00

Žlebe                  – 13:25

Vodstvo šole