OBVESTILO TOPOL – PONEDELJEK, 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

V ponedeljek, 18. maja po večtedenskem zaprtju zaradi koronakrize odpiramo vrata šole.

S poukom tako začenjajo učenci prve triade od prvega do tretjega razreda. Zavedamo se, da po daljši odsotnosti vstop v šole za najmlajše učence pomeni ponovno spremembo, zato bo prvi teden minil predvsem ob prilagajanju na nove okoliščine, ki so drugače od tistih, ki smo jih bili vajeni pred zaprtjem šole. Tako kot v drugih segmentih javnega življenja, bo tudi organizacija dela na šoli do nadaljnjega tesno povezana z upoštevanjem zdravstvenih in higienskih standardov NIJZ in pristojnega ministrstva. Učenci bodo tako razporejeni učne skupine, ki so manjše od obstoječih razredov, v nekaterih primerih je spremenjena tudi lokacija učilnice. Učenci prve triade POŠ Topol, bodo imeli pouk v veliki učilnici v glavni šolski stavbi.

Učenci, ki prihajajo v jutranje varstvo, vstopajo v šolo skozi glavni vhod šole, kjer jih bo pričakal dežurni učitelj. Če boste v šolo svojega otroka spremljali vi ali kdo od spremljevalcev, vas vljudno prosimo, da počakate pred vhodom v šolsko zgradbo. Učence bodo prevzeli in jih usmerili v razred dežurni delavci šole. Pri tem vas posebno opozarjamo, da je potrebo vseskozi upoštevati socialno distanco, ki jo nakazujejo talne oznake pred vhodi.

Pouk posamezne učne skupine bo vseskozi potekal v eni učni skupini, v kateri bo največ 15 učencev. Po končanem pouku, učenci odidejo domov, bodisi na kosilo ali v oddelek podaljšanega bivanja. Starši oziroma spremljevalci, ki boste prihajali po otroka, počakate pred glavnim vhodom šole, kjer bo čakal dežurni zaposleni, ki mu boste sporočili ime otroka, ta vam ga nato pripelje.

Učenci, ki bodo prihajali v šolo in se vračali domov s šolskim avtobusom (prvi teden ni šolskega prevoza na POŠ Topol), morajo v skladu z navodili v avtobusu nositi zaščitne maske ne glede na starost.  Zaščitnih mask učenci prve triade v šoli ne uporabljajo.

Zavedamo se, da bodo novi protokoli vplivali na otroke, zato vas prosimo, da se doma pogovorite z njimi, hkrati pa je iz razvojnega vidika nadvse pomembno, da otroci po dveh mesecih ponovno stopijo v socialno interakcijo s sošolci in učitelji.

 

Vodstvo šole