NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4., 5., 6. razred) ŠOLSKO LETO 2020/21

V prilogi si lahko ogledate katere neobvezne izbirne predmete si lahko izberejo učenci 4., 5. in 6. razreda.

Priloga

Za neobvezni izbirni predmet Francoščina si pa oglejte predstavitev učiteljice, ge. Urbas:

 

Neobvezni izbirni predmeti – splošna pojasnila
 
V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) uvajamo  neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali NIP v 1., 4., 5. in 6. razredu.

V 1. razredu bomo izvajali angleščino kot prvi tuji jezik.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med francoščino, likovno umetnostjo, računalništvom in športom.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport, likovna umetnost in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru je to francoščina) pa se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Učenci lahko izberejo 1 neobvezni izbirni predmet. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Če si ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. Po 30. septembru menjava ni več mogoča.

Šola za vsako šolsko leto posebej samostojno organizira in oblikuje učne skupine skladno s predpisanimi normativi. Učna skupina pri predmetu šport se bo delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v času predur, 6., 7. ali 8. uro ali v času podaljšanega bivanja. Glede na število učencev lahko na naši šoli oblikujemo največ 7 skupin.  V primeru, da bo prijav več kot za sedem skupin, bomo pouk izvajali tudi kot interesne dejavnosti.

Prijava na neobvezne izbirne predmete bo potekala preko portala www.novi.lopolis.si (portal se razlikuje od tistega, na katerem urejate prehrano) od ponedeljka, 18. 5. 2020, do petka, 29. 5. 2020. Gesla in uporabniška imena so učenci 4. in 5. razreda prejeli ob prijavi na neobvezne izbirne predmete za letošnje šolsko leto. Učenci 3. razreda jih bodo prejeli v šoli.
Postopek prijave:
www.novi.lopolis.si – prijava z osebnim uporabniškim imenom in geslom;
– izbirni predmeti;
– najprej z modro puščico izberete 1 predmet neobveznih izbirnih vsebin, nato z oranžno puščico določite še 1 rezervni predmet;
– ko portal zapustite, se izbor samodejno shrani.
Če boste imeli pri prijavi na portal tehnične težave, se obrnite na go. Tatjano Gulič (tatjana.gulic@guest.arnes.si), za ostala vprašanja v zvezi z izbirnimi predmeti pa je na voljo g. Jože Omerzu (joze.omerzu@guest.arnes.si).

S spoštovanjem,
Jože Omerzu, pomočnik ravnatelja