OBVESTILO O DELNEM ODPRTJU ŠOLE

Dragi učenci, spoštovani starši in zaposleni na OŠ Preska,

Tako kot na vseh osnovnih šolah in vrtcih v Sloveniji, smo tudi na Osnovni šoli Preski z obema podružnicama, tik pred delnim odprtjem šol.

Šole v skladu z navodili MIZŠ in s priporočili NIJZ, v ponedeljek, 18. maja, sicer ne odpiramo popolnoma, zgolj za učence prvega triletja (1., 2., in 3. razred). Teden dni kasneje, 25. maja, se jim bodo pridružili še učenci devetega razreda. Na šoli se popolnoma zavedamo, da so bili pretekli tedni tako za učence, starše, učitelje kot za ostale zaposlene, popolnoma nova izkušnja. Vsi skupaj smo se znašli v labirintu vprašanj, dilem, tudi strahov, dvomov in stisk. Vsem skupaj ni bilo, in še vedno nam ni nobenemu od nas lahko, a z razumevanjem, spoštljivostjo in sodelovanjem vseh vpletenih, nam je uspelo do sedaj premagati ovire in prepričan sem, da nam bo uspelo tudi v bodoče. Pedagoški proces na šoli – razumljivo, s porodnimi krči in ob določenih izzivih – v preteklih tednih ni v resnici nikoli zastal, tekle so tudi vse ostale aktivnosti na šoli, močno smo bili vpeti v delovanje lokalnih skupnosti. Pri tem se velja predvsem in v prvi vrsti zahvaliti učencem, staršem in kolegom učiteljem. Skupaj smo zmogli stabilizirati vse potrebne aktivnosti. Ob tem ne kaže pozabiti tudi Občine Medvode, izkazali so se tudi donatorji in posamezniki, ki so predvsem z računalniško opremo in s svojim delovanjem dokazali, da jim je še kako mar za učence in lokalno skupnost kot takšno.

Z delnim odprtjem šole 18. maja obračamo nov list v pandemiji koronavirusa, prav tako nepopisan in nov za vse šole v Sloveniji. Prav tako kot za šole in učitelje bo to nova izkušnja za učence in starše. Predvsem za učence bo v prvih dnevih potrebno navajanje na (ponovno) nove in drugačne razmere.  Spoštovati in upoštevati bomo morali priporočila in navodila pristojnih, zato bosta pouk in življenje na šoli potekala drugače kot smo bili vajeni pred nastopom pandemije. V prvi vrsti bodo morali biti zagotovljeni pogoji za zdravje učencev in zaposlenih, zato vas vse skupaj že sedaj prosimo za strpnost, razumevanje in sodelovanje. Morda se kakšna zadeva ne bo odvila po pričakovanjih in dovolj hitro, pri tem je treba imeti pred očmi vendarle dejstvo, da se na šolah prvič srečujemo s takšno situacijo. Trdno pa vemo –  skupaj bomo zmogli tudi to!

V naslednjem tednu pričakujte podrobna obvestila na kakšen način bodo učenci konkretno začeli s poukom, informacije bomo posredovali preko vseh običajnih šolskih komunikacijskih kanalov.

Primož Jurman, ravnatelj