SPOŠTOVANI STARŠI

SPOŠTOVANI STARŠI!

Znašli smo se v situaciji katere nihče od nas ni pričakoval, slutil, planiral. Pa vendarle, smo vsi vpeti v tukaj in zdaj. V zdaj, ko se lahko ustavimo in bivamo skupaj z našimi najbližjimi.  V tem času poteka pouk na daljavo na različne načine, kar je novost tako za Vas, učence in tudi nas. Tako kot je v soboto, 21. 3. 2020 v poročilih rekel g. Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, ste sedaj Vi del našega pedagoškega tima, naša podaljšana roka. Pomembno je, da komunikacija ni enosmerna temveč dvosmerna. Vsi se v tem času učimo in pridobivamo znanja, veščine .., da smo kos uporabi tehnologije, ob tem pa naletimo na marsikatero težavo, ki nas morda še dodatno pesti, bremeni, spravlja v še dodati nepotrebni stres. Želimo si, da je tega čim manj, zato nas zanima:

  1. S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE SOOČATE?
  2. KOLIKO STARŠEVSKE POMOČI DNEVNO POTREBUJEJO VAŠI OTROCI PRI ŠOLSKEM DELU? Navedite razred, ki ga obiskuje vaš otrok ter dnevno porabo vašega časa. V kolikor imate več otrok, navedite za vsakega posebej ter skupno porabo časa. Npr.: 3 razred: 30 minut, 7. razred 20 minut. Skupaj: 50 minut.
  3. KJE POTREBUJETE NAŠO POMOČ?
  4. NAPIŠITE PREDLOGE KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Pri odgovorih na vprašanja bodite čim bolj konkretni. Svoje odgovore, pobude, vprašanja, predloge, tudi pohvale, posredujte na elektronski naslov: lidija.lavric@guest.arnes.si ali mira.kuzma@guest.arnes.si

Vsa vaša mnenja, predloge, vprašanja bom vsakodnevno zbirala. Posredovala jih bom vodstvu šole in učiteljem s katerimi bomo skušali upoštevati ali rešiti vaše morebitne težave, probleme …, seveda v okviru naših zmožnosti v trenutni situaciji. Verjamemo in prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi in optimizmom uspelo prebroditi nastalo situacijo.

Hvala za vaš trud, sodelovanje in pomoč. Ostanite zdravi.

Lep pozdrav.

Lidija Lavrič, šolska pedagoginja