RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Osnovna šola Preska razpisuje prosto delovno mesto

UČITELJA RAZREDNEGA POUKA.

Delovno  razmerje bo sklenjeno za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu) s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Nastop dela bo predvidoma 25. 2. 2020.

Razpisni pogoji:

  • profesor razrednega pouka z opravljenem strokovnim izpitom iz vzgoje in izobraževanja,
  • 3 leta delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • zaželen vozniški izpit B kategorije in osebni avto,
  • osnovna računalniška znanja.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter potrdilom iz kazenske evidence o nekaznovanosti pošljite najkasneje do 14. 2. 2020 na naslov Osnovna šola Preska, Preška c. 22, 1215 Medvode s pripisom na »razpis« ali na elektronski naslov o-preska.lj@guest.arnes.si .

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni v zakonsko določenem roku.