OBVESTILO O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE UPORABE PLASTIKE V ŠOLI

Spoštovani starši,

V cilju zmanjševanja obremenitve našega okolja s plastiko in ostalimi odpadnimi snovmi, smo se na Osnovni šoli Preska odločili, da postopoma in v okviru danih možnosti zmanjšujemo uporabo plastike. Tako so vsi učenci naše šole v tem tednu brezplačno prejeli bidone za vodo oziroma tekočino.  Te bodo uporabljali tudi pri kosilu v šolski jedilnici, zato naj jih imajo učenci, ki kosijo, s seboj, saj od torka 1.10.2019 plastičnih lončkov za vodo/sok pri kosilu ne bo več na voljo. Na šoli pričakujemo, da bodo učenci z bidoni, ki naj bodo tudi ustrezno označeni oziroma podpisani, ravnali vestno in pazljivo. Če boste želeli, bodo v primeru izgubljenega ali uničenega bidona učenci dobili novega, z nadomestilom sedmih evrov, postopek pa bo podoben kot pri izgubi ključa za garderobne omarice ali kartice za kosilo.

Vodstvo šole