Knjižnica

V šolski knjižnici je preko 16 000 knjig. Knjižnica je odprta vsak dan, od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 14.20, v petek pa od 11.00 do 13.30.

 

 

Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si učbenike izposojajo učenci šole. Izposojevalnina znaša do ene tretjine maloprodajne cene izposojenih učbenikov. Učenci se na učbenike naročajo v aprilu za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Ker so učbeniki namenjeni večletni uporabi, morajo učenci z njimi lepo ravnati.

V knjižnici vas pričakujeta knjižničarki ga. Jana Nartnik in ga. Nada Črne.