PROJEKTI

Erasmus+, Comenius

MOVeME (Erasmus+ KA101)

Projekt je namenjen preprečevanju pojavnosti medvrstniškega nasilja v šoli in v lokalni skupnosti. Aktivnosti temeljijo na vključevanju ranljivih skupin učencev v izobraževalni sistem in družbo, uspešnejšem sodelovanju z zunanjimi organizacijami ter zagotovitvi...

ATS STEM – projekt

  Učitelji naravoslovnih predmetov, tehnologije in matematike smo se v lanskem šolskem letu priključili triletnemu mednarodnemu projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS...

Erasmus+ projekt SAGE

Z novim šolskim letom smo pričeli tudi z delom na novem dvoletnem mednarodnem projektu SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect.  Povzetek vsebine projekta Globalno segrevanje in podnebne spremembe so resničnosti, ki so jih znanstveniki dokazali. Na žalost nekateri...

eTwinning

360 Big European Solar Tour

Z učenci 9. razredov, ki obiskujejo izirni predmet Računalniška omrežja, sodelujemo pri izdelavi virtualnega sprehoda po svetu. Vsak od sodelujočih se je najprej spoznal z izdelavo in obdelavo 360 stopinjskih slik, katere bodo kasneje vključene v sprehod po svoji šoli...

Verižna reakcija 2020

Na strani https://ecr2020.blogspot.com/ lahko najdete verižne reakcije, ki so nastale po različnih evropskih državah. Med njimi je tudi naša, ki so jo pripravili učenci izbirnega predmeta tehnika v 5. razredih. Pripravili so kar dve verižni reakciji, ki si jih lahko...

The Paths of Friendship

Skupni cilj obeh šol je spoznati kulturo sosednje države, njeno lego, značilnosti, kulinariko, šolski sistem in druge zanimivosti. V projekt smo vključili vse učence 7. razredov, saj je letošnja snov pri angleščini podobna tisti, ki jo usvajajo naši sosedje iz Italije...

Geometry @round us – Geometrija @okoli nas

Z veseljem poročamo o novi nagradi eTwinning za našo šolo. Projekt Geomerty @around us je bil  v Sloveniji nagrajen z nagrado ZLATI KABEL v kategoriji vključenosti v kurikulum. V projekt so bili vključeni učenci 4. razreda (Slovenija) in 5. razreda (Portugalska)....

Drugi projekti

Mreža gozdnih vrtcev in šol

Gozdna pedagogika je oblika poučevanja in vzgajanja za celosten razvoj posameznika. Temelji na vrednotah, ki pozitivno vplivajo na posameznikov odnos do sebe, sočloveka in tudi do okolja, v katerem živi. Nekateri učitelji vključujejo elemente omenjene pedagogike v...