e-obrazci

 ŠOLSKO LETO 2022/23

Izbirni predmeti

PREHRANA

Povezava na: 

– začasna odjava šolske prehrane

– prijava na občasno kosilo

OBČASNO KOSILO

Nudimo tudi občasna kosila. Na občasna kosila učence naročijo starši samo preko spletne strani naše šole »Prijava na občasno kosilo« najkasneje do ponedeljka zjutraj do 8.30 za tekoči teden. Vsa prijavljena občasna kosila bodo obračunana po veljavnem ceniku.

Med šolskim letom lahko otroka prijavite ali odjavite na oz. od katerega koli obroka. To storite z ustreznim obrazcem PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO oz. PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO.. Obrazca najdete na naši spletni strani ali v računovodstvu, kjer ga tudi oddate, in velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9.00 zjutraj.

ODJAVE OBROKOV

V primeru bolezni ali druge odsotnosti starši obroke otroka odjavijo preko portala LO.POLIS z uporabniškim imenom in geslom (ki si ga ustvarite sami –navodila) svojega otroka ali, če nimate dostopa do spleta, od 7.00 do 9.00 pokličete v računovodstvo šole na telefon 01 3629 966.


eREDOVALNICA 

Starši, ki bi želeli dostop do eRedovalnice, si oglejte navodila na spletni strani podjetja Logos, eRedovalnica:

hhttps://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11dostop do e-redovalnice

Obrazec: Prijava na e-redovalnico

eSporočila SMS sporočila si uredite, kot je navedeno na spletni strani Lopolis

Obrazec: Prijava na SMS


PRIJAVNICA ZA STATUS

V priloženo datoteko vpišite svoje podatke in vlogo prinesite v šolsko svetovalno službo.

Priloga: Vloga za pridobitev statusa


ArnesAAI omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop do različnih spletnih storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju. Več...

Geslo in uporabniško ime za dostop do storitve ArnesAAI ste dobili pri učiteljih.

Pridobitev podatkov za dostop do sistema SIO.MDM
Sprememba gesla za prijavo v ArnesAAI

O pridobitvi Office 365 za učence: https://aai.arnes.si/office365