Prvi šolski dan – matična šola

V sredo, 1. 9. 2021, se vsi učenci od 2. do 9. razreda zberete na šolskem dvorišču ob

8:10. Prvi dve šolski uri boste imeli razredni uri v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku in navodilih razrednika. Pouk bo ves čas potekal v matični učilnici.

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 8.30  v šolsko telovadnico. Po sprejemu greste učenci v razrede, kjer boste imeli pouk po urniku.

Urniki za prvi šolski dan bodo objavljeni na spletni strani OŠ Preska.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelkih podaljšanega bivanja. Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

V sredo, 1. 9. 2021, bo šolski avtobus  vozil po veljavnem voznem redu prejšnjega šolskega leta.

Podrobnejša navodila  in sezname oddelkov 1. in 6. razreda boste prejeli v začetku prihodnjega tedna preko portala Lopolis.

V Medvodah, 24. 8. 2021                               Ravnatelj: Primož  Jurman, univ. dipl. soc.