OBVESTILO O PONOVNEM ZAPRTJU ŠOL

Spoštovani starši,

Glede na trenutne razmere v povezavi s koronavirusom v celotni državi in v skladu z navodili pristojnih ministrstev, vas obveščamo, da bo OŠ Preska z obema podružnicama Sora in Topol, od četrtka, 1. aprila 2021 do predvidoma nedelje, 11. aprila, zaprta. V tem času bomo preko elektronske pošte in svetovnega spleta za učence pri posameznih predmetih organizirali pouk na daljavo, zato vas prosimo, da učenci in vi z njimi spremljajo elektronsko pošto in splet. Nujno varstvo bomo organizirali za otroke in učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) v tajništvo šole v sredo do 10.00 (o-preska.lj@guest.arnes.si, tel.: 013629 960) predložite ustrezno potrdilo o zaposlitvi (v prilogi). Na spletni strani šole, na naslovih lokalnih in državnih organov (Občina Medvode, NIJZ, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport) ter kredibilnih medijev spremljajte tudi razvoj dogodkov.

Vsem se zahvaljujemo za razumevanje in sodelovaje, vam in vašim najbližjim pa želimo veliko zdravja,

Primož Jurman, ravnatelj