IŠČEJO SE PROSTOVOLJCI ZA POMOČ UČENCEM S TEŽAVAMI PRI UČENJU NA DALJAVO

Spoštovani,

zopet so pred nami izzivi, ki jih prinaša ponovna uvedba šole na daljavo. Ker se je pri spomladanskem zaprtju šol izkazalo, da so najbolj ranljivi učenci potrebovali veliko pomoči pri usvajanju šolskih znanj in dodatne podpore na čustvenem ter socialnem področju, želimo na OŠ Preska poskrbeti, da se jim obvladovanje situacije tokrat čim bolj olajša tudi s pomočjo prostovoljcev.

Otroci, ki imajo težave pri učenju na nivoju izvršilnih funkcij (kar pomeni, da sami niso zmožni organizirati svojega časa in dela), nujno potrebujejo pomoč odraslih, da ob njih pridobivajo te izkušnje. Delo na daljavo jih je popolnoma osamilo in jim odvzelo ta del pomoči, šola pa nima dovolj kapacitet, da bi tem otrokom ponudila, kar potrebujejo.

Zato OŠ Preska išče prostovoljce, ki so pripravljeni našim učencem ponuditi pomoč tako, da z učenci vzpostavijo stik in jim nudijo konkretno oporo pri učenju, spremljanju šolskega dela in obvladovanju obveznosti, ki jih šola postavlja prednje.

Vsem prostovoljcem bo ekipa strokovnih delavk aktiva DSP (Erika Trampuš, Ksenja Kos, Barbara Kavčnik, Ana Tarman, Jana Žerovnik) ves čas v oporo in pomoč.

Za vašo pomoč vam bomo iz srca hvaležni tako na šoli kot tudi družine in otroci, ki jo bodo prejeli.

Delujmo kot odgovorni odrasli in pokažimo, da zmoremo skupaj oblikovati trdno skupnost, ki zmore poskrbeti tudi za najšibkejše in jim v teh težkih trenutkih ponuditi roko v oporo.

Hvala!

Kontaktna oseba: Erika Trampuš (erika.trampus@sola-preska.si)

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj