9. RAZRED – OBVESTILO

Spoštovani starši,

kot ste že seznanjeni, je v šolah predvideno nadaljevanje postopnega sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice tako določa, da se vzgojno izobraževalno delo od 25. 5. 2020 za učence 9. razreda ponovno izvaja v prostorih šole, za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, pa se bodo na šoli izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Ob tem je potrebno poudariti, da se v šolo vračajo le zdravi otroci. Tudi učenci devetega razreda bodo razdeljeni v manjše učne skupine, temu primerno bo organiziran tudi pouk.

Glede prihoda v šolo in odhoda domov NIJZ priporoča hojo in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo organiziran šolski prevoz, ob zagotavljanju vseh zaščitnih ukrepov. Ti veljajo tudi pri prihodu v šolo, ter pri vseh šolskih aktivnostih, kjer je potrebo ohranjati socialno distanco, skrbeti za higieno, izven razreda in učne skupine pa starejši od 12 let uporabljajo zaščitno masko.

Šolska prehrana bo za učence 9. razreda organizirana kot običajno. Šola bo pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020, odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Veselimo se, da bo tudi letošnja generacija devetošolcev zaključila šolanje na OŠ Preska v šoli v krogu svojih razredničark in učiteljev.       

Vodstvo šole