PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI SORA

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI SORA

»Vreména bodo Kranjcem se zjasnile,
jim milše zvezde kakor zdaj sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile;

vendàr te bodo morebit’ ostale
med njimi, ker njih poezije mile
iz srca svoje so kalí pognale.«

(France Prešeren, verzi iz drugega soneta, Sonetni venec)

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo tudi na POŠ Sora pripravili proslavo, na kateri smo obujali spomine na življenje in delo dr. Franceta Prešerna. Tako smo sledili njegovemu zgledu ohranjanja ter negovanja slovenske kulture in jezika.

https://youtu.be/BoUeXJrRfLM