Evropski dan jezikov na OŠ Preska 2019

V četrtek, 26. 9. 2019, smo na OŠ Preska obeležili evropski dan jezikov. Naši učenci so v več jezikih interpretirali pravljico Rdeča kapica. Sodelovali so Taja, Vieronika, Adam, Katja in Ervin iz 5. a in b ter učenci predmetne stopnje Nana, Mel in Zala.

Leto 2001 je bilo evropsko leto jezikov, ki sta ga organizirala Svet Evrope in Evropska unija. Bilo je izjemno uspešno, zato je Svet Evrope razglasil, da bomo 26. septembra vsako leto praznovali evropski dan jezikov. Pomembno je, da se zavedamo vloge slovenskega jezika v evropskem prostoru in da vseskozi poudarjamo ter razvijamo večjezičnost.

Znanje jezikov ima pomembno vlogo pri človekovem kulturnem in osebnostnem razvoju. Evropski dan jezikov ne spodbuja le zavedanja o pomembnosti maternega jezika posameznika, temveč spodbuja tudi zanimanje za tuje jezike.

Prisluhnite prispevkoma (povezavi spodaj na portal YouTube), v katerih naši učenci pripovedujejo Rdečo kapico v ruskem, ukrajinskem, angleškem, francoskem, nemškem, španskem in bosanskem jeziku.

Mentorice: Nada Črne, Maja Globočnik, Janja Nartnik, Mojca Urbas in Tina Veselinovič

Prispevek za razredno stopnjo:

https://www.youtube.com/watch?v=BUziBAHh8QM

Prispevek za predmetno stopnjo:

https://www.youtube.com/watch?v=NijVdxc7qRw