PRVI ŠOLSKI DAN – POŠ SORA

V ponedeljek, 2. 9. 2019, vsi učenci, od 2. do 5. razreda, pridete v šolo ob 7.55. Prvi dve šolski uri boste imeli razredne ure, po malici pa pouk (po urniku) in navodilih razrednika, do 12.25.

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 9.00. Pouk bo potekal do 11.35.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelek podaljšanega bivanja. Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike, ki ste jih naročili preko učbeniškega sklada.

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019, bo šolski avtobus vozil po naslednjem voznem redu:

Ura PRIHOD V ŠOLO
7.35 POŠ Sora – POŠ Topol
7.50 POŠ Topol – POŠ Sora

 

Ura POVRATEK
13.55 POŠ Sora – Trnovec
15.40 POŠ Sora – Trnovec

 

 

Medvode, 27. 8. 2019                                                          Ravnatelj:  Primož  Jurman, univ., dipl., soc.