OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 4. RAZREDOV NA OŠ PRESKA

Spoštovani starši,

Kot veste je problematika pomanjkanja ustreznega prostora na Osnovni šoli že nekaj časa izpostavljen problem. V šolskem letu 2019/2020 pa se bomo na matični Osnovni šoli Preska žal prvič konkretneje soočili s pomanjkanjem učilnic za nemoteno izpeljavo pouka.

V ta namen smo se z Občino Medvode in Župnijo Preska dogovorili, da bosta oba oddelka četrtega razreda s svojima razredničarkama v letošnjem šolskem letu gostovala v bližnjem Pastoralnem domu, določene aktivnosti (kosilo, športna vzgoja…) pa bodo učenci v skladu z urnikoma obiskovali v matični šoli. Pri izbiri četrtega razreda so nas vodili objektivni razlogi, predvsem nekoliko nižje številčno stanje učencev v obeh oddelkih, starost učencev in zato lažja organizacija razrednega pouka v primerjavi s predmetno stopnjo. Še kako se zavedamo, da se za učence s tem spremeni predvsem občutek začetka novega šolskega leta na novi lokaciji. Pri iskanju nadomestnih ustreznih prostorov pa smo želeli, da so ti zaradi logistike in organizacije vseh aktivnosti (šolski prevozi) čim bližje sami šole. Tudi za samo šolo in za zaposlene to predstavlja spremembo, ki jo do sedaj še nismo izkusili in je nova tudi za nas. Prav zaradi naštetega si želimo in vas pozivamo, da za dobro otrok kot starejši in njihovi skrbniki poskrbimo za umirjen začetek pouka, s čim manj stresa. Verjamemo, da nam bo vsem skupaj to tudi uspelo.

Posebno bi radi poudarili, da bomo pouk v Pastoralnem domu – kar ni nobena posebnost, takih primerov je bilo v slovenskem šolskem prostoru kar nekaj in bodo tudi v prihodnosti –  izvajali v skladu z ustavo in predmetno zakonodajo, po principu ločenosti cerkve od države.

Verjamemo, da je (neljuba) sprememba še dodaten argument, da lokalna skupnost in z njo odločevalci v prihodnosti čimprej poskrbijo, da bodo imeli naši otroci in učenci enake pogoje za življenje in delo v šolskih prostorih kot njihovi slovenski vrstniki!

 

Vam in vašim otrokom želimo miren in uspešen začetek šolskega leta.

 

Vodstvo šole