Prevzem spričeval

Učenci 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, bodo 24. 6. 2019 prejeli spričevala. Tisti, ki bodo ta dan odsotni, lahko spričevala dvignejo v tajništvu šole, in sicer:

– do 28. 6. 2019 od 8.00 do 14.00,

– od 19. 8. 2019 od 8.00 do 12.00.

Spričevala bomo izročili učencem ali njihovim staršem oziroma skrbnikom.

Vodstvo šole