ERASMUS + PROJEKT »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE«

1. septembra 2016 smo pristopili k novemu dveletnemu projektu Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE«. Vključuje 6 partnerskih šol iz Romunije, Poljske, Turčije, Španije, Grčije in Slovenije.

Namen projekta je vzbuditi večje zanimanje za naravoslovje in tehnologijo. Z zanimivimi poskusi nameravamo povečati motivacijo, saj znajo biti poskusi zabavni, hkrati pa sprožiti razbijanje stereotipov, predvsem, da je naravoslovje težko razumljivo ali samo za dečke. Povezovanje različnih področij naravoslovja je učencem nemalokrat tuje, zato je namen projekta tudi zmanjšati vrzeli med znanstvenimi spoznanji in resničnimi življenjskimi izkušnjami.

 Skozi celoten projekt se bodo partnerske šole osredotočale na izpeljavo poskusov na določeno tematiko oz. področje. Šole so si področja izbrale po naslednjem zapovrstju:

* Zrak, barva in svetloba – Turčija;

* Voda – Romunija;

* Vesolje in astronomija – Slovenija;

* Človeško telo – Španija;

* Druga živa bitja (živali, rastline, itd.) – Grčija;

* Elektrika in magnetizem – Poljska.

 

V času projekta se bodo tako učenci kot učitelji srečevali na mednarodnih izmenjavah. Naša želja je, da se učenci naučijo postavljati vprašanja in razpravljati o znanosti. Prav tako želimo, da učenci razvijejo sposobnosti sodelovanja, timskega dela ter pridobijo in izmenjajo nova znanja in izkušnje ter izboljšajo znanje na področju IKT in jezika.

 

Znotraj projekta bo tako nastalo 6 različnih e-knjig s poskusi, proti koncu bodo šole organizirale festival poskusov, kjer bo nastalo 6 različnih revij s festivalov, ves čas projekta pa bo delovala spletna stran, na kateri bo možno spremljati sam potek.