Constellations

Constellations

Constellations                       

V projektu so sodelovali učenci izbirnega predmeta astronomija. V astronomskih kartah so poiskali ozvezdja, se pozanimali, od kod jim imena in preračunali oddaljenost zvezd v posameznih ozvezdjih. Izdelali so modele nekaterih ozvezdij ter se seveda o vsem tem na videokonferencah pogovorili z učenci iz Francije in Španije.

Poskusili smo tudi navidezno resničnost ter si ogledali 3D modele, ki so jih pripravili starejši prijatelji iz Španije in Francije. Z njimi smo sodelovali tudi v izdelavi in reševanju kvizov v e-učilnici na twinSpaceu. Tam si lahko podrobneje ogledate naše delo: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86766