Učne poti

Ob 50-letnici naše šole smo želeli učenci in učitelji predstaviti tudi našo bližnjo okolico z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Sama lega v Polhograjskih Dolomitih in številne druge zanimivosti so nas spodbudile, da smo opisali dve učni poti.

 

Upamo, da bomo tako številnim turistom, ki se potepajo po Sv. Katarini, predstavili stvari, ki jih tolikokrat opazujejo, a o njih v ne vedo veliko. Pripravili smo dve učni poti: Po sledeh divjega petelina in Po poti suhih hrušk in kraških pojavov.

 

Polhograjsko hribovje je najnižji in Ljubljani najbližji del zahodnega predalpskega sveta. Na jugu sega do Ljubljanskega barja, na vzhodu do Ljubljanskega polja, na severu pa do Sorškega polja in Poljanske doline. Večji del leži v porečju Gradaščice. Od Škofjeloškega hribovja ga razmejujeta Poljanska Sora in Brebovščica. Za vse reke in potoke v Polhograjskem hribovju je značilen hudourniški značaj. Največje poplave so bile leta 1926, huda povodenj pa je bila tudi leta 1924, ko so bili uničeni mlini in žage v Mačkovem in Petačevem grabnu. Poleg velike gospodarske škode so bile tudi človeške žrtve. Zato so v 20. stoletju, zlasti v letih 1925–1940, opravili obsežna proti hudourniška dela in poskrbeli za protierozijske ukrepe.

 

Značilni so priostreni dolomitni vrhovi, ki so dali hribovju priljubljeno ime Polhograjski Dolomiti. V kamninski sestavi so poleg dolomita prisotni tudi apnenec, razne neprepustne kamnine in majhen delež vulkanskih kamnin. Kot večja sklenjena površina se apnenec pojavlja v planoti Ravnik, kjer opazimo tudi kraške pojave. Med vrhovi, ki izstopajo iz soseščine s strmimi skalnatimi področji, sta najbolj znana Grmada (898m) ter gora Sv. Lovrenc. Osrednji greben hribovja poteka od Ljubljane (Šentvid) prek Toškega čela (590m), Sv. Katarine (738m), Grmade in Tošča (1021m) do Pasje ravni (1029m).

 

V rastlinski sestavi prevladuje bukov gozd, na območjih z bolj kislimi prstmi pa tudi kostanj in hrast. V Polhograjskih Dolomitih so rastišča ogroženih in endemičnih (Blagajev volčin) vrst ter klasična nahajališča. Poleg naravnih znamenitosti so v parku tudi kulturni spomeniki.