Projekt Comenius 2010-12

Projekt Comenius 2010-12

DEF flag-logoeac-Com SLO                                                                    Clip 2

Elements of Science : lighting up learning (across Europe) 

Elementi naravoslovja: vzpodbujanje učenja (po Evropi) 

 

Cilj našega projekta je z mednarodnim sodelovanjem povečati prepoznavnost naravoslovja, izboljšati metode učenja in poučevanja v naši šoli skupnosti. Narediti želimo znanost dostopnejšo in zanimivejšo ter s tem vzgojiti naše otroke v znanstvenike prihodnosti. Posebni cilji projekta so:
– povečanje motivacije,
– izboljšati metode učenja in miselne spretnosti,
– privzgojiti spretnosti za življenje in delo.

Naš projekt želi poudariti pomen znanosti v vsakdanjem življenju in tako našim otrokom dati spretnosti, znanje in navdušenje, da bodo na znanost gledali kot pot v boljši svet.

Rezultat projekta je tudi e-knjiga z vsemi poskusi, ki so nastali pri tem projektu:

 

[calameo code=001037374830b56f7bec8 width=300 height=194]

 

 

Več o projektu lahko najdete na spletnih straneh projekta:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20585

http://elementsofscience.free.fr/

http://twinblog.etwinning.net/16669/